Featured artist: Shannon Crees

Tiếng Việt

Featured artist: Shannon Crees
You are here:

Home

Tiếng Việt

Xin chào mừng quý vị đến với trang web của Hội đồng Thành phố Marrickville. Đây là chính quyền địa phương với nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ tại các vùng dân cư phía Tây như Camperdown, Dulwich Hill, Enmore, Marrickville, Newtown, Lewisham, Petersham, Stanmore, St Peters, Sydenham và Tempe.

Hội đồng Thành phố Marrickville có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ và hoạt động khác nhau, chẳng hạn như qui hoạch thị xã và duyệt xét các đơn xin xây dựng; đảm trách các dịch vụ đổ rác; chăm sóc các công viên và khu vực bảo tồn; cung cấp các dịch vụ giữ trẻ; kỹ thuật công trình; dịch vụ thư viện; tổ chức các đại hội liên hoan và chương trình sinh hoạt, nghệ thuật và văn hóa, và cung ứng những dịch vụ giúp bảo vệ môi trường. Hội đồng Thành phố đóng góp vào sức khỏe của cộng đồng bằng cách cung cấp thông tin và các dịch vụ trong các lãnh vực như thanh thiếu niên, người cao niên, khuyết tật và văn hóa đa nguyên.

Phần thông tin dịch đặc biệt này cung cấp thông tin về một số các dịch vụ và hoạt động do Hội đồng Thành phố Marrickville đảm trách.

Hội đồng Thành phố Marrickville cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ dành cho công dân nào cần thảo luận các vấn đề với Hội đồng Thành phố mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Công dân có thể sử dụng thông dịch các ngôn ngữ như Ả rập, Hoa, Hy lạp, Bồ đào nha và Việt nam tại Trung tâm Hành chánh (Administrative Centre) của Hội đồng Thành phố, 2-14 Fisher Street, Petersham.

Hội đồng Thành phố Marrickville thường xuyên tham khảo ý kiến dân chúng về những kế hoạch dự kiến và khuyến khích công dân thuộc mọi thành phần đóng góp ý kiến về những sáng kiến của Hội đồng Thành phố.

Các phiên họp Hội đồng Thành phố

Các phiên họp của Ủy ban Hội đồng Thành phố (Council's Committee) và các phiên họp Thường lệ của Hội đồng Thành phố (Ordinary Council) được tổ chức vào Thứ Ba của ba tuần lễ đầu tiên của mỗi tháng. Tất cả các phiên họp đều được tổ chức tại Phòng Họp Hội đồng Thành phố (Council Chambers) trên lầu ba Trung tâm Hành chánh (Administrative Centre), 2 Fisher Street, Petersham. Dân chúng được khuyến khích đến dự và có thể được phép góp ý kiến về những mục trong chương trình nghị sự nếu đã viết thư báo cho Tổng Giám đốc (General Manager) biết trước trưa ngày họp.

Muốn biết thêm thông tin, xin gọi cho Trung tâm Dịch vụ Công dân Hội đồng Thành phố (Council’s Citizens' Service Centre) qua số 9335 2222.

Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ của Hội đồng Thành phố, xin nhắp vào các cầu nối dưới đây.

Back to top

BẢN TÔN CHỈ PHỤC VỤ NHẢN DẢN CỦA CHÛNG TÔI

Mục tiêu chính của Hội Đồng Thành Phố Marrickville là trở thành một Hội Đồng Thành Phố nhạy bén, canh tân và hiệu quả, có tinh thần lãnh đạo và xây dựng sức mạnh cộng đồng. Trong khuôn khổ của nỗ lực này, Hội Đồng Thành Phố tìm cách thực hiện những phương hướng tương lai hầu Marrickville trở thành nơi lý tưởng cho tất cả mọi người theo đúng tinh thần của Kế Hoạch Cộng Đồng Marrickville Năm 2025.

Cam Kết Của Chúng Tôi Về Dịch Vụ

Về phương diện phục vụ cộng đồng, Hội Đồng Thành Phố Marrickville cam kết sẽ là tổ chức trường tồn, gắng sức cung cấp những dịch vụ đáp ứng nhu cầu của quý vị. Hội Đồng Thành Phố bảo đảm sẽ thường xuyên tham khảo ý kiến cộng đồng, và khuyến khích dân chúng tham gia tiến trình đi đến quyết định và lập kế hoạch. Chúng tôi sẽ:

 • cố gắng cung cấp những hướng dẫn chính xác, công bằng và đồng nhất;
 • có thái độ nhã nhặn, lịch sự và ăn nói rõ ràng;
 • cung cấp dịch vụ ngôn ngữ cộng đồng chính trong giờ làm việc (Tiếng Ả Rập, Tiếng Quảng, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Bồ Đào Nha và Tiếng Việt). Tại trang mạng của chúng tôi luôn luôn có bản dịch những thông tin về các dịch vụ của Hội Đồng Thành Phố bằng các ngôn ngữ này;
 • cố gắng cung cấp những dịch vụ và thông tin mà toàn thể mọi người trong cộng đồng chúng ta có thể sử dụng và hiểu được;
 • giải quyết những cú điện thoại cấp bách về y tế và sự an toàn công cộng ngay lập tức hay ngay khi tình trạng thực tế cho phép;
 • cố gắng trả lời cú điện thoại của quý vị gọi đến Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân (Citizens’ Service Centre - CSC) 9335 2222 trong vòng 2 phút. Thành tích tiêu chuẩn của chúng tôi về phương diện trả lời những cú điện thoại gọi đến CSC là 75% tổng số các cú gọi trong vòng 2 phút trong giờ làm việc. Dịch vụ điện thoại hoạt động 24 giờ một ngày. Tất cả các cú gọi đến các số điện thoại khác của Hội Đồng Thành Phố sẽ được gọi lại trong vòng 48 giờ;
 • cố gắng nhanh chóng trả lời thư từ. Chúng tôi sẽ hồi đáp tất cả thư từ trong vòng 3 tuần lễ sau khi nhận được thư. Những thắc mắc phức tạp có thể phải mất nhiều thời gian hơn để giải quyết nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cho quý vị biết khoảng thời gian phải chờ đợi;
 • viết thư báo đã nhận đối với tất cả các ý kiến gởi đến Hội Đồng Thành Phố trong vòng 3 tuần lễ sau khi nhận được thư và báo cho quý vị biết khi nào Hội Đồng Thành Phố cứu xét vấn đề;
 • trong mọi thư từ đều có tên và số điện thoại để liên lạc;
 • cung cấp các dịch vụ trực tuyến khác nhau tại trang mạng của chúng tôi – www.marrickville.nsw.gov.au – kể cả ‘Have Your Say’ (Đóng Góp Ý Kiến) để quý vị đóng góp ý kiến phản hồi về các dịch vụ của chúng tôi; và
 • xúc tiến điều tra các khiếu nại chính thức trong vòng 3 ngày sau khi nhận được khiếu nại và báo cho quý vị biết những tiến triển.

Những tiêu chuẩn này được áp dụng với toàn thể Hội Đồng Thành Phố. Hãy hỏi Nhân Viên Hội Đồng Thành Phố để biết các tiêu chuẩn dịch vụ nhất định.

Back to top

LIÊN LẠC VỚI HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Trung tâm Dịch vụ Công dân (Citizen Service Centre) đặt tại:

2-14 Fisher Street, Petersham NSW 
Giờ Hành chánh: 8g30 sáng – 5g chiều Thứ Hai-Thứ Sáu
Điện thoại: 9335 2222
Fax: 9335 2029
Điện thư (Email): council@marrickville.nsw.gov.au
Muốn nhờ Hội đồng Thành phố trợ giúp sau giờ hành chánh: 9962 7755

Địa chỉ Bưu chính:

The General Manager,
Marrickville Council
PO Box 14,
Petersham, NSW 2049 
Australia

Chi tiết Liên lạc của các Nghị Viên Hội đồng Thành phố:

Đơn vị Bầu cử Trung tâm (Central)
Nv Sam Iskandar (Lao động) - 9558 7777; 0408 210 618; siskandar@marrickville.nsw.gov.au
Nv Max Phillips (Xanh) - 0419 444 916; mphillips@marrickville.nsw.gov.au
Nv Victor Macri (Độc lập) - 9569 2865; 0408 219 260; vmacri@marrickville.nsw.gov.au

Đơn vị Bầu cử phía Bắc (North)
Nv Sylvie Ellsmore (Xanh) - 9519 2785; 0403 977 213; sellsmore@marrickville.nsw.gov.au
Nv Jo Haylen (Lao động) - 0417 114 404; jhaylen@marrickville.nsw.gov.au
Nv Mark Gardiner (Tự do) - 0402 424 987; mgardiner@marrickville.nsw.gov.au

Đơn vị Bầu cử phía Nam (South)
Nv Morris Hanna (Độc lập) - 9569 1447; 0417 660 997; mhanna@marrickville.nsw.gov.au
Nv David Leary (Xanh) - 0409 421 323; dleary@marrickville.nsw.gov.au
Nv Chris Woods (Lao động) - 0425 363 209; cwoods@marrickville.nsw.gov.au

Đơn vị Bầu cử phía Tây (West)
Nv Rosana Tyler (Tự do) - 0414 859 630; rtyler@marrickville.nsw.gov.au
Nv Melissa Brooks (Xanh) - 9569 5328; 0409 235 802; mbrooks@bigpond.net.au

Back to top

SƠ LƯỢC VỀ LỆ PHÍ NÓC GIA (RATES)

Nguồn lợi tức chính của Hội đồng Thành phố là thu thuế của sở hữu chủ bất động sản theo trị giá bất động sản, gọi là “Lệ phí Nóc gia” ("Rates").

Lệ phí Nóc gia tính theo trị giá giám định của đất rồi nhân với ‘tỉ lệ theo đôla’. Giá trị đất do Tổng Giám định viên (Valuer-General) cung cấp. Đây là cơ quan Chính phủ Tiểu bang. Tổng số tiền Hội đồng Thành phố có thể thu từ Lệ phí Nóc gia do Chính phủ Tiểu bang giới hạn. Mỗi năm, Bộ trưởng Đặc trách Chính quyền Địa phương phê chuẩn mức gia tăng phần trăm tối đa của tổng số tiền Hội đồng Thành phố có thể thu từ Lệ phí Nóc gia.

Ngoài Lệ phí Nóc gia của các bất động sản căn hộ, Hội đồng Thành phố còn tính Phí tổn Xử lý Phế liệu Gia dụng (Domestic Waste Management Charge) cho dịch vụ đổ rác và tái chế biến.

Đóng Lệ phí Nóc gia
Lệ phí Nóc gia phải đóng trước ngày 31 tháng Tám, hoặc có thể trả theo từng quí vào những ngày sau đây:
Đợt 1 - 31 tháng Tám
Đợt 2 - 30 tháng Mười Một
Đợt 3 - 28 tháng Hai
Đợt 4 - 31 tháng Năm

Back to top

ĐỔ RÁC

Mỗi tuần Hội đồng Thành phố Marrickville sẽ đổ rác của các căn hộ và nóc gia trong địa phận của chính quyền địa phương.

Phế liệu bình thường

Tất cả rác, thực phẩm thải bỏ, những món không thể tái chế biến và gãy/hư phải bỏ vào thùng nắp Đỏ. Xin ĐỪNG bỏ dầu/chất lỏng, vật liệu xây cất, mạt cưa hoặc những món cồng kềnh vào thùng rác bình thường.

 • Mỗi nhà đều có một thùng nắp Đỏ dung tích 140 lít và được đổ mỗi tuần.
 • Các căn hộ (unit) thì có một thùng nắp Đỏ dung tích 240 lít, hai căn hộ xài chung và được đổ mỗi tuần. 

Tái chế biến

Chỉ có chai lọ thủy tinh, lon nhôm và sắt, lon xịt hơi, nhựa, báo chí và cáctông, hộp sữa và nước trái cây mới được bỏ vào thùng này.
Xin đừng bỏ túi/bao nylông, tã, phế liệu thực vật, thực phẩm thải bỏ, phế liệu y khoa hoặc mốp (foam) vào thùng này.

 • Mỗi nhà đều có một thùng nắp Vàng dung tích 240 lít và được đổ mỗi hai tuần.
 • Các căn hộ (unit) thì có một thùng nắp Vàng dung tích 240 lít, hai căn hộ xài chung và được đổ mỗi hai tuần. 

Phế liệu Thực vật

Bất cứ phế liệu thực vật nào, kể cả lá cây, bông hoa và nhánh cây cắt tỉa, cỏ vụn và cây cành nhỏ đều có thể bỏ vào thùng phế liệu thực vật.
Xin đừng bỏ xà bần, đá hoặc đất và gốc cây vào thùng phế liệu thực vật.

Các nhà và căn hộ (unit) có thể chọn thùng dung tích 115 lít xếp lại được, 140 hoặc 240 lít nắp xanh lợt, được đổ mỗi hai tuần.

Mất thùng rác hoặc bị mất cắp

Nếu bị mất thùng rác hoặc bị ăn cắp, quý vị phải báo cho Trung tâm Dịch vụ Công dân (Citizens' Service Centre) biết qua số 9335 2222 để chúng tôi có thể truy tìm thùng rác của quý vị. Nếu không tìm được thùng rác, quý vị phải đóng lệ phí cấp thùng rác mới. Nếu thùng rác của quý vị bị hư hại vì hao mòn bình thường hoặc vì xe đổ rác làm hư, quý vị sẽ được cấp thùng rác mới miễn phí.

Thu lượm phế liệu đăng ký trước miễn phí

Hội đồng Thành phố Marrickville cung cấp dịch vụ tổng vệ sinh trong suốt 52 tuần lễ một năm. Dịch vụ này cung cấp theo hai diện khác nhau:

 1. Tổng vệ sinh bình thường
 2. Đồ điện/vật dụng bằng kim loại

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu lượm phế liệu thực vật cồng kềnh nếu không thể bỏ lọt vào thùng phế liệu thực vật của quý vị.
Muốn biết chi tiết về dịch vụ thu lượm phế liệu và đăng ký xin gọi cho Trung tâm Dịch vụ Công dân (Citizens’ Service Centre) qua số 9335 2137.

Back to top

CÁC DỊCH VỤ THIẾU NHI VÀ GIA ĐÌNH

Các Dịch vụ Thiếu nhi của Hội đồng Thành phố Marrickville cung cấp dịch vụ giáo dục và giữ trẻ cho trẻ em trong lứa tuổi ấu thơ và niên thiếu. Các chương trình của Hội đồng Thành phố chú trọng đến tất cả các lãnh vực phát triển của trẻ em – thể chất, tình cảm, trí tuệ, xã hội và sáng tạo để dưỡng dục các em là một cá nhân cũng như thành viên của cộng đồng.

Các dịch vụ

Trẻ sơ sinh đến trẻ sáu tuổi có thể sử dụng sáu dịch vụ giữ trẻ cả ngày, vườn trẻ, dịch vụ giữ trẻ tại tư gia (family day care) và dịch vụ nhóm vui chơi lưu động. Trẻ em tuổi tiểu học được sử dụng các chương trình Giữ trẻ Trước và Sau giờ học và trong dịp bãi trường.

Nhà trẻ

Tất cả các trung tâm đều dành cho trẻ em từ sáu tuần đến sáu tuổi và mở cửa từ 7g30 sáng –6g tối.

Nhà trẻ Addison Road
142 Addison Road, Marrickville, 2204
Điện thoại: 9560 1368

Nhà trẻ Cavendish Street
142 Cavendish Street, Stanmore, 2048
Điện thoại: 9560 3211

Nhà trẻ Deborah Little
1 Macarthur Parade, Dulwich Hill, 2203
Điện thoại: 9560 5226

Nhà trẻ Enmore
305 Enmore Road, Enmore, 2042
Điện thoại: 9550 5485

Nhà trẻ May Murray
35 Premier Street, Marrickville, 2042
Điện thoại: 9558 2320

Nhà trẻ Tillman Park
79 Unwins Bridge Road, Tempe, 2044
Điện thoại: 9559 5160

Vườn trẻ Globe-Wilkins
Trường Công lập Wilkins, MacRae Street, Marrickville, 2204
Điện thoại: 9569 4943

Giữ trẻ dịp bãi trường

Các Dịch vụ Giữ trẻ dịp Bãi trường của Hội đồng Thành phố Marrickville cung cấp một nơi vui chơi an toàn cho con của quý vị, dưới sự giám sát của nhân viên nhà trẻ. Các chương trình có nhiều sinh hoạt sáng tạo, giải trí và chơi đùa khác nhau và có nhân viên trông coi. Các dịch vụ hoạt động từ 7g sáng đến 6g tối.

Hội đồng Thành phố có mở các dịch vụ tại các trường sau đây.

 • Camdenville OSHC Service, Wells Ave, Newtown - 9565 1698
 • Ferncourt OSHC Service, Premier Street, Marrickville - 9558 0776
 • Stanmore OSHC Service, Cavendish St, Stanmore - 9550 9732
 • Wilkins OSHC Service, McRae St, Marrickville - 9560 3797
 • Marrickville West OSHC Service, Beauchamp St, Marrickville - 0458 255 644

Giữ trẻ tại Tư gia (Family Day Care)

Dịch vụ Giữ trẻ tại Tư gia (Family Day Care) giữ trẻ từ 0-12 tuổi và là dịch vụ giữ trẻ có phẩm chất trong bối cảnh gia đình.

Dịch vụ Giữ trẻ tại Tư gia phục vụ nhu cầu của từng em và gia đình, các em có dịp tiếp xúc với người giữ trẻ biết nói hai ngôn ngữ và chăm sóc cho trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Cha/Mẹ có thể sử dụng Dịch vụ Giữ trẻ tại Tư gia theo các hình thức khác nhau:

 • gởi trẻ toàn thời & bán thời
 • gởi trẻ trước & sau giờ học
 • gởi trẻ trong dịp bãi trường
 • gởi trẻ trong trường hợp khẩn cấp
 • gởi trẻ để có dịp nghỉ xả hơi

Muốn biết thêm thông tin về Dịch vụ Giữ trẻ tại Tư gia (Family Day Care), xin điện thoại số 9335 2235.

Xe buýt màu Vàng Kỳ diệu (Magic Yellow Bus)

‘Magic Yellow Bus’ là nhóm vui chơi lưu động do Hội đồng Thành phố phụ trách và dành cho trẻ em từ sáu tuần đến 12 tuổi và cha/mẹ/người chăm sóc.
Dịch vụ này hoạt động trong 50 tuần lễ một năm, tuy nhiên không hoạt động nếu trời mưa hay quá nóng và vào những ngày lễ.

’Magic Yellow Bus’ hoạt động từ 9g30 sáng đến 12g30 trưa tại:

 • Thứ Hai - Petersham Park, Petersham
 • Thứ Ba - McNeilly Park, Marrickville; Tillman Park, Tempe
 • Thứ Tư - Camperdown Memorial Rest Park, Newtown; Steel Park, Marrickville South 
 • Thứ Năm - Enmore Park, Enmore
 • Thứ Sáu - Johnson Park, Dulwich Hill

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc với Điều hợp viên (Co-ordinator) qua số 0412 921 540 hoặc gởi điện thư (email) về mybco@marrickville.nsw.gov.au.

Back to top

PHÁT TRIỂN VÀ XÂY CẤT

Nhiều người dọn đến vùng Marrickville vì thích ở gần thành phố, đặc tính đa văn hóa và bầu không khí cộng đồng. Nhiều công trình xây dựng mới đang được xúc tiến và các tòa nhà cũ đang được tân trang để có thêm chỗ ở cho gia đình ngày càng đông, nâng cấp nhà cũ theo tiêu chuẩn hiện đại hoặc trùng tu nét di sản.

Công việc xây cất có thể làm cho dân chúng quan tâm – về tác động của công trình xây cất mới đối với sự riêng tư và ánh sáng, về tiếng ồn và bụi bặm trong thời gian xây cất và về sự thiếu sót trong công tác bảo trì, ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn công cộng.

Khởi điểm của tất cả các công trình xây cất, phát triển, phân vùng và sử dụng đất đai là Kế hoạch Môi trường Địa phương Marrickville 2001 (Marrickville Local Environmental Plan 2001) (MLEP 2001). Nhờ văn kiện này quý vị có thể biết việc sử dụng đất đai hợp lệ khác nhau trong vùng ảnh hưởng đến bất động sản của quý vị.

Ngoài ra, văn kiện này có một số các kiểm soát cụ thể qui định số tầng lầu tối đa của công trình xây cất, chẳng hạn như theo tỉ lệ diện tích mặt bằng và chiều cao, và có những kiểm soát tổng quát liên quan đến di sản, tiếng ồn do máy bay, môi trường và gia cư bình dân.

Những vấn đề phát triển, qui hoạch và xây cất trong văn kiện này rất phức tạp. Nếu cần sự giúp đỡ để hiểu văn kiện này, xin quý vị liên lạc với Hội đồng Thành phố.

Một khi đã xác định được những giấy phép cần thiết cho một công trình xây cất, quý vị phải nộp những bản vẽ về kế hoạch xây cất với đầy đủ chi tiết đòi hỏi phù hợp với Kế hoạch Kiểm soát Phát triển (Development Control Plans - DCPs) và Điều lệ của Hội đồng Thành phố. Quý vị có thể tải các mẫu đơn bằng tiếng Anh xuống từ trang web này.

Quý vị có cần tham khảo ý kiến của chuyên viên qui hoạch thị xã hay không?

Nếu cần được giúp đỡ trong việc làm đơn xin xây cất (Development Application), Hội đồng Thành phố khuyến khích người làm đơn sử dụng các dịch vụ của chuyên viên quy hoạch thị xã (professional town planner) để được giúp soạn thảo các bản kê khai phức tạp về sự liên quan giữa việc xây cất của quý vị với sự tác động đến môi trường xung quanh.

Back to top

LỄ HỘI

Hàng năm, Hội đồng Thành phố Marrickville thường xuyên tổ chức một vài lễ hội để ca ngợi đặc tính đa văn hóa tại địa phận chính quyền địa phương này.

Tháng Giêng

Ngày Quốc Khánh Úc
Lễ hội quan trọng được tổ chức tại Enmore Park vào Ngày Quốc Khánh Úc (Australia Day), 26 Tháng Giêng. Lễ hội này có lễ nhập tịch, thức ăn quốc tế, giải trí, sinh hoạt thiếu nhi và bắn pháo bông.

Tháng Ba

Bairro Português
Petersham được biết là 'Little Portugal' và mỗi năm Audley Street được biến thành một nước Bồ đào nhà cỡ nhỏ. Lễ hội này có những màn trình diễn, giải trí văn hóa, gian hàng ăn và gian hàng thông tin và nhiều thứ khác nữa

Tháng Chín

Đại hội liên hoan Marrickville - Đại hội liên hoan cộng đồng được ưa chuộng nhất của Marrickville.
Đại hội liên hoan Marrickville có những màn trình diễn trên 3 sân khấu dành cho tất cả các lứa tuổi. Trên 80 gian hàng bán thức ăn quốc tế, phản ảnh cộng đồng đa sắc dân của Marrickville cũng như những món hàng nghệ thuật, thủ công nghệ và sản phẩm địa phương. Đại hội liên hoan này thu hút được 50.000 người đổ về để ca ngợi nếp sống văn hóa sinh động tại địa phương Marrickville.

Tháng Mười Hai

Hội chợ Dulwich Hill Street
Hội chợ trên đường phố này phát huy tinh thần cộng đồng và tính đa dạng của địa phương, gồm có những gian hàng thực phẩm, thủ công nghệ và giải trí.

Back to top

CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO NGƯỜI CAO NIÊN VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Trung tâm Chăm sóc Cộng đồng Tom Foster

Trung tâm Chăm sóc Cộng đồng Tom Foster cung cấp các dịch vụ cho người cao niên, người khuyết tật và người chăm sóc của họ, hiện cư ngụ trong địa phận của chính quyền địa phương Marrickville.

Các dịch vụ này được cung cấp để giúp họ tiếp tục sinh hoạt độc lập trong cộng đồng và tránh phải vào viện nội trú sớm. Ngoài ra, Trung tâm Chăm sóc Cộng đồng Tom Foster còn cung cấp các dịch vụ tại nhà của dân chúng.

Địa chỉ của Trung tâm này là 11-13 Darley Street, Newtown.

Trung tâm này tham gia cá chương trình trợ giúp cộng đồng, chẳng hạn như:

 • Dịch vụ Trợ giúp Xã hội (Đến Nhà) Marrickville (Marrickville Social Support (Home Visiting) Service)
 • Các nhóm xã hội người cao niên
 • Các chương trình và lớp sinh hoạt
 • Thông tin, giám định và giới thiệu
 • Cho thuê trung tâm
 • Cho thuê xe buýt cộng đồng (có hay không có tài xế)

Các chương trình dịch vụ thực phẩm gồm có:

 • Dịch vụ giao khẩu phần tận nhà (Meals on Wheels) – cũng phục vụ cư dân trong Địa phận Chính quyền Địa phương Leichhardt.
 • Khẩu phần ‘Take-away’
 • Dịch vụ Khẩu phần tại trung tâm
 • Dịch vụ Khẩu phần Sắc tộc khác nhau
 • Dịch vụ Khẩu phần Số lượng lớn – bán khẩu phần cho các tổ chức khác

Muốn biết thêm thông tin về Trung tâm Chăm sóc Cộng đồng Tom Foster (Tom Foster Community Care), xin gọi số (02) 9335 2153 hoặc gởi điện thư (email) về tfadmin@marrickville.nsw.gov.au.

Back to top

CÁC DỊCH VỤ THANH THIẾU NIÊN

Hội đồng Thành phố thành lập Hội đồng Thanh thiếu niên (Youth Council) vào năm 1996 để tạo cơ hội cho thanh thiếu niên trong vùng Marrickville bày tỏ quan điểm về - và đóng góp vào - việc phát triển cộng đồng địa phương.

Mục đích của Hội đồng Thanh thiếu niên Marrickville là:

 • bảo đảm thanh thiếu niên trong vùng Marrickville có thể bày tỏ quan điểm về những vấn đề ảnh hưởng đến giới trẻ và khu vực địa phương;
 • gây dựng nhận thức của dân chúng về thanh thiếu niên, sự đóng góp của thanh thiếu niên cho khu vực địa phương và những mối quan tâm của thanh thiếu niên; và
 • tư vấn cho Hội đồng Thành phố về nhu cầu và những vấn đề ảnh hưởng đến thanh thiếu niên.

Hội đồng Thành phố Marrickville có Nhân viên Cộng đồng Đặc trách Dịch vụ Thanh thiếu niên (Community Worker Youth Services), làm việc tại Tòa Thị sảnh Petersham, Crystal St, Petersham. Muốn biết thông tin, xin gọi số (02) 9335 2158 hoặc gởi điện thư (email) về woyth@Marrickville.nsw.gov.au.

Trung tâm Tiện ích Thanh thiếu niên Marrickville (Marrickville Youth Resource Centre)

Trung tâm Tiện ích Thanh thiếu niên Marrickville là trung tâm thanh thiếu niên cộng đồng được thành lập đặc biệt để cung cấp các dịch vụ cho thanh thiếu niên trong vùng Marrickville. Tất cả các dịch vụ đều miễn phí và đón tiếp tất cả thanh thiếu niên trong hạn tuổi từ 12-24.

Trung tâm này nằm tại góc Yabsley Avenue và Northcote Street, Marrickville. Nhân viên Thanh thiếu niên có mặt từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 10g sáng – 6g chiều. Muốn tiếp xúc với Nhân viên Thanh thiếu niên, xin điện thoại số 9564 3222.

Back to top

THƯ VIÊN

Hội đồng Thành phố Marrickville có bốn thư viện trong vùng. Làm thẻ và sử dụng thư viện cũng như mượn các thứ đều miễn phí. Quý vị phải trình giấy tờ tùy thân (ID) có họ tên và địa chỉ hiện thời khi làm thẻ.

Các thư viện có sách, báo, tạp chí, CD, video và DVD tiếng Anh, Ả rập, Hoa, Hy lạp, Bồ đào nha và Việt nam. Đa số các thứ đều cho mượn. Nếu đang tìm những tài liệu bằng ngôn ngữ khác, nhân viên Thư viện có thể sắp xếp mượn giùm quý vị.

Thư viện có mở lớp sơ đẳng về điện thư (email) và internet bằng tiếng Anh, Ả rập, Hoa, Hy lạp và Việt nam.

Ngoài ra, thư viện có các bộ tài liệu dành cho những ai muốn trau giồi Anh ngữ.

Giao sách và các thứ tận nhà

Dịch vụ Giao sách và các thứ tận nhà (Home Library Service) dành cho công dân không thể đi đến thư viện vì bệnh tật, sức yếu hoặc khuyết tật. Đây là dịch vụ miễn phí và dành cho cư dân trong địa phận của chính quyền địa phương Marrickville .

Các thứ gồm có sách, sách thâu âm, CD, video, dvd, tạp chí và sách in chữ lớn. Một số thư liệu bằng các ngôn ngữ cộng đồng.

Giờ Kể truyện (Story Time)

Giờ Kể truyện (Story Time) dành cho trẻ em trong tuổi mẫu giáo được tổ chức tại:

 • Thư viện chính Marrickville (Marrickville Central) - Mỗi Thứ Tư 10g30 sáng và 11g30 sáng.
 • Thư viện Chi nhánh Stanmore - Mỗi Thứ Ba 11g sáng.
 • Thư viện Chi nhánh St Peters/Sydenham – Mỗi Thứ Hai 10g45 sáng
 • Thư viện Chi nhánh Dulwich Hill - Mỗi Thứ Hai 11g sáng

Giờ Kể truyện Đa văn hóa được tổ chức tại Thư viện chính Marrickville vào Thứ Sáu đầu tiên của tháng từ 10g30 sáng - 11g30 sáng. Đây là cơ hội để trẻ em tuổi mẫu giáo và phụ huynh thuộc tất cả các nguồn gốc ngôn ngữ khác nhau học hỏi về nền văn hóa khác qua câu chuyện, trò chơi, bài hát và thủ công nghệ. Mỗi buổi đều sử dụng hai ngôn ngữ.

Chương trình giúp đỡ về Bài tập ở nhà (Homework Help Program)

Đây là dịch vụ giúp đỡ về bài tập ở nhà miễn phí để giúp các học sinh từ Lớp 3-12.
Chương trình này hoạt động trong các học kỳ tại:

 • Thư viện chính Marrickville (Marrickville Central): Thứ Hai-Thứ Năm 4g chiều-8g tối; Thứ Bảy 12g trưa-3g chiều
 • Thư viện Chi nhánh Stanmore: Mỗi Thứ Năm 4g chiều-7g tối
 • Thư viện Chi nhánh St Peters/Sydenham: Mỗi Thứ Năm 4g chiều-7g tối
 • Thư viện Chi nhánh Dulwich Hill: Mỗi Thứ Năm 4g30 chiều-7g30 tối

Các thư viện của Hội đồng Thành phố cũng cung cấp nhiều dịch vụ khác Muốn biết thêm thông tin, xin tiếp xúc với thư viện gần nhà nhất.


Thư viện chính Marrickville (Marrickville Central)

Đt: 9335-2173 & Đt: 9335-2174
Thứ hai: 9:00–19:30
Thứ ba: 9:00–19:30
Thứ tư: 9:00–19:30
Thứ năm: 9:00–19:30
Thứ sáu: 9:00–19:30
Thứ bảy: 9:30–19:00
Chủ nhật: 13:00–16:00

Thư viện Chi nhánh Dulwich Hill

12-14 Seaview St, Dulwich Hill
Đt: 9335-2182
Thứ hai: 10:00–17:30
Thứ ba: 10:00–17:30
Thứ tư: 10:00–17:30
Thứ năm: 12:00–19:30
Thứ sáu: 10:00–17:30
Thứ bảy: 9:00–12:00
Chủ nhật: Đóng cửa

Thư viện Chi nhánh St Peters/Sydenham

Tòa Thị sảnh St Peters
39 Unwins Bridge Road, Sydenham
Đt: 9335-2184
Thứ hai: 10:00–17:30
Thứ ba: 10:00–17:30
Thứ tư: 10:00–17:30
Thứ năm: 12:00–19:30
Thứ sáu: 10:00–17:30
Thứ bảy: 9:00–12:00
Chủ nhật: Đóng cửa

Thư viện Chi nhánh Stanmore

Douglas Street, Stanmore
Đt: 9335-2183
Thứ hai: 10:00–17:30
Thứ ba: 10:00–17:30
Thứ tư: 10:00–17:30
Thứ năm: 12:00–19:30
Thứ sáu: 10:00–17:30
Thứ bảy: 9:00–12:00
Chủ nhật: Đóng cửa

Back to top